Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen Cookie szabályzatot legutóbb 2021.09.09-én frissítettük, és az Európai Gazdasági Térség polgáraira és állandó lakosaira vonatkozik.1.1 Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
• a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
• az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
• Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
• a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
• megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
• Társaságunk az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
• egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
• illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

1.2 Kapcsolattartás
Cégünket e-mailen, a weboldalon szereplő kapcsolatfelvételi űrlapon (ami szintén emailt továbbít) vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke.

1.3 Számlák
Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk.

1.4 Adattovábbítás
A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztjuk.


Társaságunk tárhely szolgáltatója:
Tárhelyszolgáltató neve: Dotroll Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Tárhelyszolgáltató honlapja: https://dotroll.hu
Tárhelyszolgáltató email címe: : support@dotroll.com

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉS
Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti:
Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.; Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.; Telefon: 06-1-475-7186, 475-7100; Telefax: 06-1-269-3541; E-mail: adatved@obh.hu
A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait.
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; E-mail cím: onlinevita@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 20 33